تبلیغات
سلام - جواب خود ازمایی های ارایه های ادبی سوم انسانی
سلام
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
پاسخ خود آزمایی های آرایه های ادبی سوم انسانی
بخش اول : مقدمات
خود آزمایی درس ۱ ( آشنایی با چند اصطلاح ) صفحه ی۷
۱- نمی کند.
۲- ــَ ن
۳- سخن
۴- حافظ در بیت آخر
۵- بیت اول
۶- خیر،هر دو قالب غزل است. حجم شعر،محتوای شعر،وجود تخلص ازنشانه های غزل، درهردو موجود است.
۷-تکلیف دانش اموزان است.
دنباله در ادامه مطلب
پاسخ خود آزمایی های آرایه های ادبی
بخش اول : مقدمات
خود آزمایی درس ۱ ( آشنایی با چند اصطلاح ) صفحه ی۷
۱- نمی کند.
۲- ــَ ن
۳- سخن
۴- حافظ در بیت آخر
۵- بیت اول
۶- خیر ، هر دو قالب غزل است . حجم شعر ،محتوای شعر ، وجو د تخلص از نشانه های غزل ، درهردو موجود است.
۷-تکلیف دانش اموزان است.
خود آزمایی درس ۲ ( وزن ، اصلی ترین عامل موسیقی شعر) صفحه ی ۱۲
۱- درواژه های زیر صامت ها و مصوت ها را نشان دهید.
نسیم = صامت / ن / + مصوت کوتاه /ــ/ + صامت / س / + مصوت بلند /ی/ + صامت / م/
آسمان = صامت/ ء/ + مصوت بلند/ ا /+ صامت/س/ + مصوت کوتاه /ــ/ِ + صامت/م/ + مصوت بلند/ ا/ + صامت/ن/
خوبی = صامت /خ / + مصوت بلند/ و/ + صامت /ب / + مصوت بلند/ی/
جوان مردی = صامت /ج/ + مصوت کوتاه /ـــ/ + صامت / و / + مصوت بلند/ ا / + صامت /ن/ + صامت /م / + مصوت کوتاه /ــ/ + صامت /ر / + صامت / د/ + مصوت بلند / ی /
ابر = صامت/ ء /+ مصوت کوتاه /ــ/ + صامت /ب / + صامت /ر /
همت = صامت /هـ / + مصوت کوتاه /ــ/ِ + صامت /م /+ صامت/ م/ +مصوت کوتاه /ــ/ + صامت/ ت/
۲- واژه های زیر از چند هجا ساخته شده اند ؟ نوع هجا را مشخص کنید.
آتشین =۳ هجا ، آ (هجای بلند) +تَ (هجای کوتاه) ، شین۱ (هجای بلند) _ U _ ) )
بیدار = ۲ هجا ،بی (هجای بلند ) + دار(هجای کشیده ) (U_ _ )
فقر = ۱ هجا ، هجای کشیده (U_ )
مستانه = ۳ هجا ،مَس ( هجای بلند ) ، تا ( هجای بلند ) ، نِ ( هجای کوتاه ) (U_ _ )
دانش آموز = ۴ هجا ، دا (هجای بلند ) ، نِ ( هجای کوتاه ) ، شا ( هجای بلند ) ، موز ( هجای کشیده) (U–U-)
یا دا (هجای بلند ) ، نش ( هجای کشیده ) ، آ ( هجای بلند ) ، موز ( کشیده ) (U_ _ _ _ )
نکته : این واژه می تواند دوگونه تلفظ شود در تلفظ اول همزه ی آغاز بخش دوم ( آموز ) حذف می گردد .
۳- هجاهای مصراع زیر را تعیین کنید و هر نوع را با علامت خاص خود بنویسید.
تـ ـ وا ـ نا ـ بـ ـ ود ـ هر ـ کـ ـ دا ـ نا ـ بـ ـ ود
U ـ ـ U ـ ـ U ـ ـ U ـ
۴- مصوت کوتاه و بلند از نظر امتداد چه تفاوتی دارد؟
مصوت بلند از نظر امتداد دو برابر مصوت کوتاه است ؛ ( امتداد هجا ، یعنی مقدار زمانی که یک هجا درهنگام بیان به خود اختصاص
می دهد .) از این رو درتقطیع هجاها و شمارش واج ها معادل دو واج محسوب می شود .
۵- برای هریک ازواژه های زیر، یک واژه هم وزن بنویسید ، به گونه ای که حرف آخر آن ها متفاوت باشد.
صدق : حسن ، عقل ، مِهر ، ترس ، نیک ، راست ، ترس ، مُهر
نیکی : نیکو ، زیبا ، جالب ، بهتر ، رحمت ، سازش ، دانا ، مردم
جوانی : محبت ، سعادت ، برادر ، سراسر ، ملامت ، نماند
تقوا : همت ، صادق ، عالم، فاسد ، شاهد ، بالغ
میلاد : سالار ، دلدار ، آرام ، تاریک ، مهتاب ، مشتاق
انتظار : اتحاد ، سرفراز ، سربلند ، دل پسند
۶- برای هریک از واژه های زیر ، یک واژه ی هم وزن بنویسید که حرف آخر آن ها یکی باشد.
گل : مل ، پل ، یل ، دل، گل
سخن : چمن ، دهن ، کهن ، سمن ، دمن
سحر : خبر ، اثر ، کمر ، سفر ، سپر ، پدر
صبا : رها ، رضا ، وفا ، دعا ، جفا ، هما
گلزار : گلنار ، دلدار ، بیزار ، بیدار ، رهوار
اشک : مشک ، رشک ، خاک ، خشک ، نیک
۷- هجاهای دو مصراع زیر را جدا کنید و با مقایسه ی آن ها نشان دهید که دومصراع ، هم وزن اند .
گو ینـ د مـ را چ زا د ما در
بنـ شی ن م صبـ ر پیـ ش گیـ رم
نکته :
هجای کشیده از نظر امتداد برابر با یک هجای بلند ویک هجای کوتاه است ودرشمارش هجاها ، آن را یک بلند ویک کوتاه محسوب
می کنیم مثل : ((یند)) که هجای کشیده است برابر است با ((شی)) و ((ن))
هر دو مصراع چنانکه می بینید، هم وزن هستند، زیرا تعداد هجاهای آن ها با هم برابر است ( هرمصراع ۸ هجا دارد ) ونظمی که در تکرار هجاهای کوتاه وبلند دیده می شود ، درهر دو مصراع یکی است .
بخش دوم ـ قالب های شعر فارسی
خود آزمایی درس ۳ ( قصیده ، غزل) صفحه ی ۲۸
۱- قصاید مدحی از چه بخش هایی تشکیل می شود ؟
تغزل ، تخلص ، تنه ی اصلی ، شریطه ( دعا )
۲- تفاوت اصطلاح ((تخلص )) در قصیده و غزل را توضیح دهید .
تخلص در قصیده ، بیتی است که مقدمه ی قصیده و تنه ی اصلی را به هم مرتبط می سازد / تخلص در غزل ، نام شعری شاعر است که معمولاً در بیت آخر می آید .
نکته : در قصاید مدحی هم ، شاعر نام خود را در بیت آخر می آورد پس تخلص در قصیده ی مدحی به دو صورت است .
الف ) بیت رابط مقدمه و تنه ی اصلی ب) آمدن نام شاعر در پایان شعر
۳- عمده ترین مضامین قصیده های فارسی را بیان کنید.
مدح ، رثا ، حکمت ، پند و اندرز ، شکایت ، عرفان و وصف
۴- قالب قصیده و غزل را از دید محتوا با هم مقایسه کنید .
محتوای قصیده : مدح ،وصف ، رثا ، حکمت ، پند و اندرز است ولی در غزل ، عشق وعرفان آمیزه ای از این دو است . از زمان مشروطه ، مضامین اجتماعی هم به غزل راه یافته است البته در غزل های متأخر مضامین مدحی هم وجود دارد منتهی برای ائمه ی اطهار و سلاطین
۵-تفاوت محتوایی غزل های سنتی را با غزل های پس از مشروطه بنویسید.
محتوای غزل های سنتی عاشقانه و عارفانه است ولی محتوای غزل های پس از مشروطیت اجتماعی و وطنی است .
۶- با مراجعه به کتاب ادبیات سال دوم شعر(( باغ عشق )) و (( درکوچه سار شب )) را از دید قالب و محتوا با هم مقایسه کنید .
شعر« باغ عشق » در قالب قصیده است ومحتوای آن اخلاقی و حکمی و عرفانی است .ولی شعر « کوچه سارشب » در قالب غزل است و مضمون سیاسی و اجتماعی دارد .
خود آزمایی درس ۴(قطعه ، ترجیع بند ، ترکیب بند ) صفحه ی ۳۹نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 اسفند 1396 10:10 ب.ظ
من به شدت با مهارت نوشتن شما و همچنین طرح بندی وبلاگ شما به شدت الهام گرفته ام.
آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را سفارشی کردید؟
به هر حال، نوشتن با کیفیت خوب باقی می ماند، این نادرست است
این روزها یک وبلاگ خوب مثل این را دوست داری
چهارشنبه 9 اسفند 1396 09:50 ق.ظ
سلام، فقط به وبلاگ شما هشدار دادم
از طریق گوگل، و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است.

من میخواهم برزیل را تماشا کنم من از شما قدردانی میکنم
این را در آینده ادامه دهید انسان های بیشماری از نوشته شما سود می برند.
به سلامتی!
یکشنبه 6 اسفند 1396 08:12 ب.ظ
امروز، در حالی که من در محل کار بودم، پسر عموی من اپل سیب من را سرقت کرد و آزمایش کرد
برای اینکه ببیند آیا می تواند 40 پا کاهش یابد، به همین ترتیب او می تواند یک باشد
احساسات یوتیوب اپل من در حال حاضر شکسته و
او 83 نمایش دارد. من می دانم این کاملا است
خاموش موضوع، اما من مجبور شدم آن را با کسی به اشتراک بگذارم!
شنبه 5 اسفند 1396 02:06 ق.ظ
پست عالی من دائما این وبلاگ را چک کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم!
اطلاعات بسیار خاص به ویژه قسمت نهایی :) من معامله می کنم
با چنین اطلاعاتی زیاد است من برای مدت طولانی به دنبال این اطلاعات خاص هستم.
متشکرم و موفق باشید.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:20 ب.ظ
سلام، فقط به وبلاگ خود از طریق Google هشدار داد و متوجه شد که
این واقعا آموزنده است من قصد دارم به خاطر برزیل مراقب باشم.
اگر این را در آینده ادامه دهید، سپاسگذارم.
انسان های بیشماری از نوشته شما سود می برند. به سلامتی!
پنجشنبه 28 دی 1396 05:58 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be
honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
All the best
جمعه 17 آذر 1396 07:26 ب.ظ
Heya! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does operating a well-established blog such as
yours require a large amount of work? I'm brand new to writing a
blog however I do write in my journal everyday. I'd like to start a
blog so I can share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any ideas or tips for
brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
دوشنبه 8 آبان 1396 11:04 ب.ظ
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما عالی است
موضوع. من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بسیار
بیشتر یا درک بیشتر با تشکر از اطلاعات با شکوه من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بود.
دوشنبه 8 آبان 1396 03:04 ب.ظ
تحویل بزرگ استدلال های برجسته نگه داشتن روح بزرگ
یکشنبه 30 مهر 1396 02:38 ق.ظ
روش خود را برای توصیف همه در این نوشتار بسیار لذت بخش است، همه می توانند به راحتی آن را بدانند، با تشکر
زیاد.
چهارشنبه 19 مهر 1396 09:34 ب.ظ
ما داوطلبانه و شروع می کنیم
یک طرح جدید در جامعه ما. وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار در اختیار ما قرار داد. شما یک فعالیت مهیج انجام داده اید و کل گروه ما خواهد بود
احتمالا از شما سپاسگزارم
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:49 ق.ظ
It's in reality a great and useful piece of information.
I'm satisfied that you shared this helpful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
سه شنبه 10 مرداد 1396 04:04 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow
for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.
جمعه 23 بهمن 1394 01:41 ب.ظ
سلام

درآمد ثابت ماهیانه داشته باشید

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان

100 درصد تضمینی


لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/poolsaz

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/poolsaz2

درصورت داشتن هرگونه سوال با ایمیل زیر در تماس باشید :
toopfile.ir@gmail.com
چهارشنبه 18 شهریور 1394 07:04 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
چهارشنبه 6 خرداد 1394 07:13 ب.ظ
سلام آقای آسترکی.خسته نباشید.لطفا در صورت امکان آدرس ایمیلتان در اختیار بنده قرار بدهید تا مطالب و تصاویر جالبی برایتان ارسال کنم.آدرس ایمیل خودم رو ذکر کردم.متشکرم.ممنونن.
جمعه 14 فروردین 1394 08:57 ق.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
عالی بود
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
شنبه 8 فروردین 1394 01:25 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
پنجشنبه 6 فروردین 1394 07:18 ب.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
پنجشنبه 6 فروردین 1394 08:52 ق.ظ
سلام دوست عزیز!

وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم

سیستم کسب درآمد پاپ آپ یخی -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = 60 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی - پاسخگویی و پشتیبانی 24 ساعته

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

اگه سوالی داشتی میتونی از پشتیبانی سایت بپرسی

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!

منتظرما!

پنجشنبه 21 اسفند 1393 07:35 ب.ظ
سلام دوست عزیز! وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم.

سیستم کسب درآمد پاپ من -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


منتظرما!
پنجشنبه 21 اسفند 1393 12:39 ق.ظ
سلام استاد خوبید من یکی از دانش اموزای قبلیتونم اسمم نمیگم فقط میخواستم بگم خیلی دلم واستون تنگ شده الانم پرستاری میخونم از خدا میخوام فقط ی زنگ دیگه با همون بچه های کلاسمون بشینم سر کلاس ادبیات اخه خیلی حال میداد از زحمتهایی هم که تو اون چند سال برام کشیدید ازتون تشکر میکنم و براتون ارزوی موفقیت روز افزون ارزو دارم یا علی خدا نگهدار
جمعه 8 اسفند 1393 01:05 ب.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا برای مدتی محدود با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام